Grunnet økt aktivitet i et velrennomert familieeiet selskap Drammen Yard as, som er EPCI leverandør til markeder som Offshore vind, olje, gass og fornybar energi, så søker vi en Sales Manager.

Selskapet har god kontraktsbase og stor arbeidsmengde innen et marked med sterkt økende aktivitet nasjonalt og internasjonalt i uoverskuelig fremtid.

Søkere kan gjerne ha bakgrunn fra offshore / maritim / shipping

For mer detaljer, vennligst kontakt Halvor Skaarer på hskaarer@nordic-star.no / + 47 90722378